גלריה

דוד שאול

תישארי קרוב

מכונת תפירה

החיים לא רק שחור לבן

The Mother Ship

ספינת האם

עירומה במדבר

אלף דברים לא אמרתי

View

נוף

חלון לים

לא רואים עוד קשת בענן

בוער

בוער